Tổng quan về GROW360

Tại sao là GROW360

Tại sao GROW360 là giải pháp nhân sự toàn diện
trong thế kỉ 21 hiện nay?

Đánh giá tính cách, tự đánh giá năng lực và đánh giá chéo 360 độ không phải là những hoạt động độc lập. Tất cả đều ảnh hưởng đến cách chúng ta hành xử và thể hiện tại môi trường làm việc. GROW tích hợp tất cả các thông tin đánh giá này để đưa ra đánh giá khoa học, dựa trên dữ liệu và nền tảng đánh giá không thiên vị, thể hiện khả năng toàn cầu toàn diện của một người và tiềm năng phát triển của họ.

 • Những kết quả báo cáo của chúng tôi được định hướng dựa trên AI (Trí tuệ nhân tạo) và thuật toán Machine Learning, điều này hỗ trợ loại bỏ sự thiên vị để mang lại đánh giá đáng tin cậy.
 • GROW360 còn hỗ trợ trong việc đánh giá nội bộ, xây dựng mô hình tuyển dụng nhân sự phù hợp và các chương trình đào tạo phát triển nhân viên.
 • Giúp tiết kiện thời gian và nguồn lực tối đa cho tổ chức vì hệ thống đánh giá sử dụng trực tuyến và bằng công nghệ hiện đại.

Chúng tôi có thể áp dụng công nghệ phân tích của GROW360 vào các lĩnh vực khác nhau của nhân sự, bao gồm: phát triển tổ chức, quản lý và phát triển nguồn nhân lực, và trong việc tìm kiếm nhân tài.

Đánh giá tính cách

Giải pháp đánh giá Tính cách - Nguyên lý Big5

Nhiều nhà tâm lý học hiện đại tin rằng có 5 khía cạnh cơ bản của con người, vượt qua những giới hạn về văn hoá, chủng tộc và sắc tộc, thường được gọi là đặc điểm tính cách "Big5”. "Năm đặc tính rộng rãi được miêu tả là Sẵn sàng trải nghiệm (openness), Tận tâm (conscientiousness), Hướng ngoại (extraversion), Dễ chịu (agreeableness) và Tâm lý bất ổn (Neuroticism) (OCEAN). Dù bạn đang tìm cách để xây dựng một đội ngũ thành viên làm việc hiệu quả hơn, nâng cao tính chính xác trong việc tuyển dụng hoặc xác định nhân viên có tiềm năng cao để đề bạt, bạn có thể xem xét những đặc điểm tính cách này nhằm hiểu họ tốt hơn.

“Những đặc tính tính cách Big5 này làm mô hình tính cách tốt nhất được sử dụng rộng rãi trong tâm lý học".

Phương thức đánh giá: Thử nghiệm liên tưởng ẩn iAT (Implicit Association Test)

Thử nghiệm liên tưởng ẩn (hay Implicit Association Test, gọi tắt là IAT) là một bài kiểm tra nổi tiếng dùng trong tâm lý học xã hội được thiết kế để phát hiện ra mối liên hệ chặt chẽ tự động của một người giữa các biểu hiện tinh thần (khái niệm) trong trí nhớ. Ở GROW360, sự kết hợp giữa tốc độ phản ứng, phân tích chuyển động của ngón tay và liên kết tự động giữa các biểu hiện tinh thần của các khái niệm giúp đảm bảo đánh giá không thiên vị.

Thử nghiệm liên tưởng ẩn (IAT) đo lường thái độ và niềm tin mà có thể người đó không muốn hoặc không thể chia sẻ với người khác. IAT trở nên đặc biệt thú vị khi nó hỗ trợ bạn nhận ra những tính cách tiềm ẩn mà bạn chưa biết. Ví dụ, bạn tin rằng phụ nữ và nam giới nên được kết hợp bình đẳng như nhau về khoa học nhưng suy nghĩ liên kết tự động của bạn (giống như nhiều người khác) cho thấy rằng đàn ông sẽ phù hợp với khoa học hơn là phụ nữ.

Đánh giá năng lực

Mô hình 25 năng lực

Đồng hành phát triển cùng với Đại học Tokyo, mỗi năng lực ở GROW360 được lựa chọn từ hàng trăm năng lực và kĩ năng trong những báo cáo khoa học xã hội nổi tiếng dựa trên một số tiêu chí:

Đại diện từ các các quốc gia và nền văn hoá khác nhau

Mối tương quan với thành công trong các tính năng công việc liên quan
(được kiểm chứng bởi các công ty tìm kiếm nhân sự cấp cao)

Đánh giá bởi các đồng nghiệp

Vùng nhận thức

 • Problem-settingThiết lập vấn đề
 • Solution-orientedGiải quyết vấn đề
 • CreativitySáng tạo
 • Logical thinkingTư duy logic
 • InquisitivenessKhả năng nghi vấn

Vùng cá nhân

 • Individual execution abilityKhả năng thực hiện mang tính cá nhân
 • Inner ValuesGiá trị theo quan điểm của bản thân
 • VisionTầm nhìn
 • Self-efficacySức mạnh tự thân
 • GrowthSự phát triển
 • InterestsSự hứng thú
 • ResilienceSức chịu đựng
 • Emotional ControlKiểm soát cảm xíc
 • DecisivenessQuyết đoán

Vùng tương quan

 • Self-expressionKhả năng diễn đạt
 • Empathy and listening skillKhả năng đồng cảm và lắng nghe
 • ExtroversioTính hướng ngoại
 • FlexibilityLinh hoạt
 • Open-mindedCởi mở
 • Exercise of InfluenceSức ảnh hưởng
 • Passion EvangelizeSự nhiệt tình-khả năng thuyết phục

Cộng đồng

 • TeamworkLàm việc nhóm
 • Global mindsetTư duy toàn cầu
 • Organizational CommitmentCam kết tổ chức
 • Sense of ethicsĐạo đức-trung thực

Phương thức đánh giá: Phản hồi 360 độ

Đánh giá phản hồi của GROW360 cung cấp cho các công ty một giải pháp đánh giá định lượng, dựa vào dữ liệu để đánh giá năng lực và kỹ năng của nhân viên; hơn hết, chúng tôi nâng cao chất lượng của phân tích này bằng cách tận dụng các dữ liệu lớn (big data) và áp dụng phân tích dữ liệu dựa trên các thuật toán học Machine Learning.

Điểm mạnh từ phân tích báo cáo của GROW360

SMART

Cụ thể (Specific), Có thể đo lường (Measurable), Có thể đưa ra hành động (Actionable), Có liên quan (Relevant) và Thời gian ràng buộc (Time-bound)

Scientific/Khoa học

Những đánh giá không thiên vị dựa trên Machine learning giúp hiểu sâu sắc hơn về từng nhân viên

Snackable

Đơn giản, dữ liệu lớn, trực quan với hình ảnh minh họa

Dịch vụ và Chi phí

Dịch vụ

Công nghệ trí tuệ nhân tạo của GROW360 và Machine Learning, kết hợp giữa đánh giá tính cách iAT cá nhân và phản hồi 360 độ giúp nhận thấy điểm mạnh và tiềm năng phát triển của một cá nhân. GROW mang đến những lợi ích như:

Tuyển chọn đúng người: Hiểu rõ hơn về những ứng viên phù hợp và không phù hợp với tổ chức trong quá trình tuyển chọn

Hiểu hơn về những nhân viên nào có khoảng cách nhận thức cao về năng lực của họ

Xác định những nhân viên tiềm năng để để bạt những vai trò quan trọng

Nhận ra mạng lưới tiềm ẩn trong tổ chức

Nhìn thấy rõ sự khác biệt về năng lực giữa các phòng ban

Đạt được kết quả tốt hơn cho những nhân viên với hiệu suất kém.

Giải pháp của chúng tôi

Giai đoạn 1: Khảo sát nội bộ/ Thu thập dữ liệu

 • Tính cách cá nhân (BIG5)
 • Quản lý phát triển nhân sự
 • Skill
 • Phát triển tổ chức
 • Phát triển Quản lý Nhân sự
 • Tuyển dụng / Thu hút nhân tài
 • Phân tích tính cách và năng lực
  • Văn hóa tổ chức
  • Nhận thức của tổ chức
 • Phân tích mạng lưới
  • Các mối quan hệ trong tổ chức
 • Phân tích những cá nhân vượt trội
  • Hỗ trợ và trao quyền cho các nhà lãnh đạo trong tổ chức
 • Phân tích tự nhận thức
  • Phản hồi theo thời gian thực (real-time)
 • Phân tích tiềm năng phát triển
  • Đề xuất những khóa đào tạo phù hợp
 • Phân tích hiệu suất làm việc
  • Phân tích nhân viên có hiệu suất cao
  • Phân tích nhân viên có hiệu suất thấp
  • Phòng ngừa những rủ ro
 • Tuyển chọn- sàng lọc ứng viên
  • Tuyển dụng số lượng lớn
  • Đơn giản hoá quá trình tuyển dụng
  • Giảm chi phí
 • Thu hút nhân tài
  • Tạo mô hình chuẩn
  • Thu hút nhân tài
  • Văn hóa tổ chức phù hợp

Chi phí

Giải pháp đánh giá GROW360

Gói FREE STARTER PREMIUM ENTERPRISE
Số lượng ứng viên/ thành viên < 5 lên đến 25 lên đến 100 lên đến 300
Chi phí hàng tháng Miễn phí VND 6,000,000 VND 20,000,000 VND 60,000,000
Chi phí ban đầu Miễn phí VND 20,000,000 VND 20,000,000 VND 20,000,000
Đánh giá nội bộ
Đánh giá ứng viên
Đánh giá tính cách
Đánh giá năng lực
Xây dựng thống kê
Gói hợp đồng tối thiểu Tài khoản miễn
phí sẽ chỉ được sử
dụng trong 1 tháng
3 tháng 3 tháng 3 tháng

Giải pháp phân tích dữ liệu

Tên bản báo cáo Giá Nên dùng cho
Báo cáo cơ bản (giá từ)** VND 100,000,000 Yêu cầu đặc biệt
Báo cáo phân tích (giá từ)** VND 300,000,000 Những nghiên cứu ở mức độ tổ chức

** Nhận mẫu ví dụ của báo cáo cơ bản và báo cáo phân tích (liên kết đến form liên lạc)

Cần tư vấn thêm?

Liên hệ

Case Studies

GROW360 Harvard Business School Case

GROW360 hỗ trợ giải thiểu đánh giá thiên vị, vốn có trong quá trình tuyển dụng.

Việc phân tích con người đã chỉ ra rằng các phương pháp tiếp cận dữ liệu (trong Nhân sự) mang đến hiệu quả và chất lượng hơn.

Giáo sư Ethan Bernstein - Hành vi Tổ chức

GROW360 Harvard Business school case

Liên hệ

Địa chỉ: Tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, P. Bến Nghé, Q.1, HCMC, Việt Nam
Email: infovn@i-globalsociety.com
Điện thoại: (+84) 28 6683 1011